FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa chua uống Yomilk

brand:Yomilk##

Nổi bật

  • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

  • 150 ml
  • 170 ml

Theo vị

  • Cam
  • Dâu
  • Lựu
  • Nha đam
Sữa chua uống Yomilk
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 12.3k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 3.7k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Thùng 48 hộp x 170ml
274,560₫ 343,200₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 8.1k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Thùng 48 hộp x 170ml
274,560₫ 343,200₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa chua uống Yomilk Lựu Đỏ - Lốc 4 Chai 150ml
24,358₫ 30,448₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 1.5k
Sữa chua uống Yomilk Lựu Đỏ - Thùng 24 Chai x 150ml
146,150₫ 182,688₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 8.9k
Sữa chua uống Yomilk Nha đam - Lốc 4 Chai x 150ml
24,358₫ 30,448₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 1.7k
Sữa chua uống Yomilk Nha đam - Thùng 24 chai x 150ml
146,150₫ 182,688₫
Giảm 20%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 12.3k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 3.7k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Thùng 48 hộp x 170ml
274,560₫ 343,200₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 8.1k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 3.2k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Thùng 48 hộp x 170ml
274,560₫ 343,200₫
Giảm 20%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk