FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

FM Đàn bò_Vinamilk 100% Sữa Tươi

brand:Vinamilk 100% Sữa Tươi##

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

 • 110 ml
 • 180 ml
 • 220 ml
 • 1 L

Theo vị

 • Có đường
 • Ít đường
 • Không đường
 • Dâu
 • Sôcôla

Quy cách

 • Lốc
 • Thùng
 • Hộp
FM Đàn bò_Vinamilk 100% Sữa Tươi
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(510)
Đã bán: 611.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Lốc 4 hộp 180ml
29,509₫ 32,788₫
Giảm 10%

5

(2)
Đã bán: 142.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp 110ml
18,662₫ 20,736₫
Giảm 10%

4.4

(7)
Đã bán: 121.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp 180ml
354,110₫ 393,456₫
Giảm 10%

4.8

(4)
Đã bán: 32.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp 110ml
223,949₫ 248,832₫
Giảm 10%

5

(5)
Đã bán: 2.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

5

(442)
Đã bán: 1.6M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Hộp giấy 1L
32,998₫ 35,867₫
Giảm 8%

4.9

(50)
Đã bán: 478.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Hộp giấy 1L
32,998₫ 35,867₫
Giảm 8%

5

(6)
Đã bán: 250.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% không đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(15)
Đã bán: 140.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 120.3k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 120.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(26)
Đã bán: 84.9k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Hộp giấy 1L
32,280₫ 35,867₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 73.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(39)
Đã bán: 71.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Sôcôla - Lốc 4 hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

5

(38)
Đã bán: 69.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

Sản phẩm đã xem

5

(510)
Đã bán: 611.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Lốc 4 hộp 180ml
29,509₫ 32,788₫
Giảm 10%

5

(2)
Đã bán: 142.7k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp 110ml
18,662₫ 20,736₫
Giảm 10%

4.4

(7)
Đã bán: 121.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp 180ml
354,110₫ 393,456₫
Giảm 10%

4.8

(4)
Đã bán: 32.2k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Thùng 48 hộp 110ml
223,949₫ 248,832₫
Giảm 10%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk