FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

5

(583)
Đã bán: 29.8k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Organic - Thùng 48 hộp 180ml
463,500₫ 526,704₫
Giảm 12%

5

(545)
Đã bán: 4.5k
Sữa Bột Vinamilk Kenko Haru - Hộp 850g
546,302₫ 642,708₫
Giảm 15%

5

(226)
Đã bán: 26.8k
Sữa bột Vinamilk Sure Diecerna - Hộp 900g
557,462₫ 599,422₫
Giảm 7%

5

(124)
Đã bán: 21.9k
Sữa Bột Sure Prevent Gold - Hộp 900g
586,741₫ 630,904₫
Giảm 7%

5

(16)
Đã bán: 2.8k
Sữa Bột Pha Sẵn Sure Prevent Gold - Thùng 24 Chai x 200ml
550,351₫ 647,472₫
Giảm 15%

5

(33)
Đã bán: 1.8k
Thùng Sữa Chua Uống Probi Có Đường - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%

5

(118)
Đã bán: 5.6k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Organic - Thùng 12 hộp 1L
578,910₫ 657,852₫
Giảm 12%

5

(169)
Đã bán: 551
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm Rất ít đường - Hộp 1 Lít
36,197₫ 40,219₫
Giảm 10%

5

(184)
Đã bán: 853
Sữa Bột Vinamilk Kenko Haru - Hộp 350g
239,965₫ 282,312₫
Giảm 15%

5

(120)
Đã bán: 415
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm Không đường - Hộp 1 Lít
36,197₫ 40,219₫
Giảm 10%

5

(61)
Đã bán: 3.1k
Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Có Chứa Tổ Yến - Lốc 4 Hộp 180ml
44,401₫ 50,456₫
Giảm 12%

SỮA TƯƠI & SỮA DINH DƯỠNG

Xem thêm

4.9

(38)
Đã bán: 1.9k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 850g (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
333,420₫ 378,886₫
Giảm 12%

5

(305)
Đã bán: 1.4k
Sữa bột Dielac Grow Plus 2 - lon 1.4kg (cho trẻ từ 2 - 10 tuổi)
517,550₫ 588,125₫
Giảm 12%

5

(25)
Đã bán: 1.1k
Sữa bột Vinamilk ColosGold 3 - lon 800g (cho trẻ từ 2 - 6 tuổi)
364,554₫ 423,900₫
Giảm 14%

5

(184)
Đã bán: 853
Sữa Bột Vinamilk Kenko Haru - Hộp 350g
239,965₫ 282,312₫
Giảm 15%

5

(545)
Đã bán: 4.5k
Sữa Bột Vinamilk Kenko Haru - Hộp 850g
546,302₫ 642,708₫
Giảm 15%

5

(16)
Đã bán: 2.8k
Sữa Bột Pha Sẵn Sure Prevent Gold - Thùng 24 Chai x 200ml
550,351₫ 647,472₫
Giảm 15%

5

(13)
Đã bán: 3.4k
Sữa Bột Pha Sẵn Sure Prevent Gold - Hộp 6 Chai x 200ml
137,588₫ 161,868₫
Giảm 15%

5

(67)
Đã bán: 1.1k
Sữa Bột Sure Prevent Gold - Hộp 400g
269,703₫ 303,037₫
Giảm 11%

5

(124)
Đã bán: 21.9k
Sữa Bột Sure Prevent Gold - Hộp 900g
586,741₫ 630,904₫
Giảm 7%

SỮA BỘT TRẺ EM

Xem thêm

4.6

(11)
Đã bán: 477.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Hộp giấy 1L
32,998₫ 35,867₫
Giảm 8%

5

(3)
Đã bán: 2.4M
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

5

(14)
Đã bán: 140.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

4.5

(2)
Đã bán: 5.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 12 hộp 1L
395,972₫ 430,404₫
Giảm 8%

2.8

(4)
Đã bán: 41.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 110ml
228,925₫ 248,832₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 73.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% có đường - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(9)
Đã bán: 69.6k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 120.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Lốc 4 hộp 180ml
30,165₫ 32,788₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 1.4k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp 110ml
228,925₫ 248,832₫
Giảm 8%

5

(1)
Đã bán: 9.1k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hương dâu - Thùng 48 hộp 180ml
361,980₫ 393,456₫
Giảm 8%

5

(11)
Đã bán: 84.8k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% ít đường - Hộp giấy 1L
32,998₫ 35,867₫
Giảm 8%

5

(2)
Đã bán: 141.5k
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% Ít đường - Lốc 4 Hộp 110ml
19,077₫ 20,736₫
Giảm 8%

SỮA CHUA ĂN & SỮA CHUA UỐNG

Đã bán: 511
Thùng Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - 6 Lốc x Chai 130ml
193,860₫ 215,400₫
Giảm 10%
Đã bán: 203
Thùng Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%

2.3

(3)
Đã bán: 856
Thùng Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - 6 Lốc x Chai 130ml
193,860₫ 215,400₫
Giảm 10%
Đã bán: 499
Thùng Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%

5

(8)
Đã bán: 308
Thùng Sữa Chua Uống Probi Dưa Gang - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%
Đã bán: 215
Thùng Sữa Chua Uống Probi Dứa - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%
Đã bán: 299
Thùng Sữa Chua Uống Probi Dâu - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%

5

(33)
Đã bán: 1.8k
Thùng Sữa Chua Uống Probi Có Đường - 10 Lốc x Chai 65ml
224,550₫ 249,500₫
Giảm 10%

4.8

(9)
Đã bán: 12.8k
Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - Lốc 5 Chai 65ml
22,455₫ 24,950₫
Giảm 10%
Đã bán: 7.9k
Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - Lốc 4 Chai 130ml
32,310₫ 35,900₫
Giảm 10%
Đã bán: 17.7k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 5 Chai 65ml
22,455₫ 24,950₫
Giảm 10%

4.3

(3)
Đã bán: 24.8k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 4 Chai 130ml
32,310₫ 35,900₫
Giảm 10%

SỮA ĐẶC

Xem thêm

5

(2)
Đã bán: 99
Sữa Ông Thọ Vị Dâu - Tuýp 165g
17,010₫ 18,900₫
Giảm 10%

5

(2)
Đã bán: 176
Sữa Ông Thọ Vị Socola - Tuýp 165g
17,010₫ 18,900₫
Giảm 10%

5

(105)
Đã bán: 0
Sữa Ông Thọ Vị Dâu - Thùng 24 Tuýp x 165g
408,240₫ 453,600₫
Giảm 10%
Đã bán: 0
Sữa Ông Thọ Vị Socola - Thùng 24 Tuýp x 165g
408,240₫ 453,600₫
Giảm 10%

5

(315)
Đã bán: 930
Creamer đặc Ngôi Sao Phương Nam xanh lá - Thùng 12 hộp 1284g
769,485₫ 793,284₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 2.8k
Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Đỏ - Thùng 24 Tuýp x 165g
403,812₫ 448,680₫
Giảm 10%

4.6

(5)
Đã bán: 25.1k
Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Đỏ - Tuýp 165g
16,826₫ 18,695₫
Giảm 10%

3.7

(3)
Đã bán: 22.6k
Sữa đặc có đường Ông Thọ đỏ - Hộp giấy 1284g
72,955₫ 75,211₫
Giảm 3%

5

(1)
Đã bán: 16.2k
Sữa đặc có đường Ông Thọ đỏ - Hộp giấy 380g
22,500₫ 23,684₫
Giảm 5%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Xem thêm

5

(3)
Đã bán: 2.7k
Nước Vfresh kiwi táo - Hộp giấy 1L
53,060₫ 60,296₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 223
Nước Vfresh kiwi táo - Thùng 12 hộp x 1L
636,726₫ 723,552₫
Giảm 12%

5

(3)
Đã bán: 5.1k
Nước Vfresh lựu táo - Hộp Giấy 1L
53,060₫ 60,296₫
Giảm 12%

5

(33)
Đã bán: 468
Nước Vfresh lựu táo - Thùng 12 hộp x 1L
636,726₫ 723,552₫
Giảm 12%

5

(35)
Đã bán: 31.8k
Trà Atiso ít đường Vfresh - Hộp giấy 1L
19,786₫

5

(2)
Đã bán: 61.4k
Nước Vfresh táo ép 100% - Hộp giấy 1L
38,653₫ 43,924₫
Giảm 12%

4.5

(2)
Đã bán: 6.5k
Nước Vfresh ổi ép - Hộp giấy 1L
41,133₫ 46,742₫
Giảm 12%

5

(4)
Đã bán: 13.6k
Nước Vfresh nho ép 100% - Hộp giấy 1L
47,330₫ 53,784₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 38.6k
Nước Vfresh đào ép Necta - Hộp giấy 1L
34,955₫ 39,722₫
Giảm 12%

3

(1)
Đã bán: 32.9k
Nước Vfresh cam ép Necta 50% - Hộp giấy 1L
34,955₫ 39,722₫
Giảm 12%

3.5

(6)
Đã bán: 36.3k
Nước Vfresh cam ép 100% - Hộp giấy 1L
41,085₫ 46,688₫
Giảm 12%

5

(32)
Đã bán: 975
Nước uống đóng chai ICY Premium - Thùng 24 chai 450ml
83,487₫ 94,872₫
Giảm 12%

5

(2)
Đã bán: 9.1k
Nước dừa tươi Cocofresh - Hộp 330ml
14,228₫ 16,168₫
Giảm 12%

5

(33)
Đã bán: 12.1k
Nước dừa tươi Cocofresh - Hộp 1L
33,759₫ 38,362₫
Giảm 12%

Blog Sức Khỏe & Tin Tức

Pedia Kenji
Dielac Alpha Gold
Sure Diecerna
Grow Plus
Colos
Yoko Gold
Kenko
Đàn bò
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk