FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa chua uống

brand:Probi Gold##brand:Yomilk##brand:Probi##brand:Susu##

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

 • 65 ml
 • 80 ml
 • 110 ml
 • 130 ml
 • 150 ml
 • 170 ml

Theo vị

 • Có đường
 • Ít đường
 • Cam
 • Dâu
 • Dưa gang
 • Lựu
 • Nha đam
 • Sôcôla
 • Việt quất
 • Táo nho

Quy cách

 • Lốc
 • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(1)
Đã bán: 230.1k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 172.5k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 149.1k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
14,947₫ 17,380₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 114.2k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 59.3k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 4 Hộp x 110ml
14,947₫ 17,380₫
Giảm 14%

5

(3)
Đã bán: 45.8k
Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 5 Chai 65ml
22,325₫ 24,805₫
Giảm 10%

4.5

(6)
Đã bán: 28.7k
Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 4 Chai 130ml
31,363₫ 35,640₫
Giảm 12%

4.3

(3)
Đã bán: 23.4k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 4 Chai 130ml
31,363₫ 35,640₫
Giảm 12%

1

(1)
Đã bán: 18.8k
Sữa Chua Uống Probi Dưa Gang - Lốc 5 Chai 65ml
22,325₫ 24,805₫
Giảm 10%
Đã bán: 16.7k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 5 Chai 65ml
22,325₫ 24,805₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 12.3k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

3

(1)
Đã bán: 12.8k
Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - Lốc 5 Chai 65ml
22,325₫ 24,805₫
Giảm 10%

5

(1)
Đã bán: 10.3k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 4 Hộp x 110ml
14,947₫ 17,380₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 8.1k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Lốc 4 hộp x 170ml
22,880₫ 28,600₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 8.9k
Sữa chua uống Yomilk Nha đam - Lốc 4 Chai x 150ml
24,358₫ 30,448₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 7.8k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Thùng 48 Chai x 80ml
164,377₫ 191,136₫
Giảm 14%

Sản phẩm đã xem

5

(1)
Đã bán: 230.1k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 172.5k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 149.1k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
14,947₫ 17,380₫
Giảm 14%

5

(1)
Đã bán: 114.2k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 6 Chai x 80ml
20,547₫ 23,892₫
Giảm 14%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk