FD
TRANG CHỦ

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sữa chua uống

brand:Probi Gold##brand:Yomilk##brand:Probi##brand:Susu##

Nổi bật

 • Khuyến mãi

Giá sản phẩm

Giá từ: 150.000đ đến 200.000đ

Theo thể tích

 • 65 ml
 • 80 ml
 • 110 ml
 • 130 ml
 • 150 ml
 • 170 ml

Theo vị

 • Có đường
 • Ít đường
 • Cam
 • Dâu
 • Dưa gang
 • Lựu
 • Nha đam
 • Sôcôla
 • Việt quất
 • Táo nho

Quy cách

 • Lốc
 • Thùng
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

5

(3)
Đã bán: 230.5k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 172.9k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 159.9k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
15,396₫ 17,496₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 114.3k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 61.8k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 4 Hộp x 110ml
15,396₫ 17,496₫
Giảm 12%

5

(3)
Đã bán: 46.8k
Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 5 Chai 65ml
22,455₫ 24,950₫
Giảm 10%

4

(7)
Đã bán: 29.8k
Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 4 Chai 130ml
31,592₫ 35,900₫
Giảm 12%

4.3

(3)
Đã bán: 24.3k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 4 Chai 130ml
30,874₫ 35,900₫
Giảm 14%

1

(1)
Đã bán: 19.2k
Sữa Chua Uống Probi Dưa Gang - Lốc 5 Chai 65ml
19,960₫ 24,950₫
Giảm 20%
Đã bán: 18.7k
Sữa Chua Uống Probi Light Ít Đường - Lốc 5 Chai 65ml
19,960₫ 24,950₫
Giảm 20%

4.9

(26)
Đã bán: 13.9k
Sữa Chua Uống Probi Việt Quất - Lốc 5 Chai 65ml
19,960₫ 24,950₫
Giảm 20%

5

(2)
Đã bán: 13.5k
Sữa chua uống Yomilk hương cam - Lốc 4 hộp x 170ml
23,593₫ 28,772₫
Giảm 18%

5

(1)
Đã bán: 11.3k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 4 Hộp x 110ml
15,396₫ 17,496₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 8.5k
Sữa chua uống Yomilk hương dâu - Lốc 4 hộp x 170ml
23,593₫ 28,772₫
Giảm 18%

5

(1)
Đã bán: 8.2k
Sữa chua uống Yomilk Nha đam - Lốc 4 Chai x 150ml
25,677₫ 32,096₫
Giảm 20%

5

(1)
Đã bán: 8.6k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Thùng 48 Chai x 80ml
168,791₫ 191,808₫
Giảm 12%

Sản phẩm đã xem

5

(3)
Đã bán: 230.5k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 172.9k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Cam - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 159.9k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Dâu - Lốc 4 Hộp x 110ml
15,396₫ 17,496₫
Giảm 12%

5

(1)
Đã bán: 114.3k
Sữa Chua Uống Vinamilk Susu Hương Táo Nho - Lốc 6 Chai x 80ml
21,099₫ 23,976₫
Giảm 12%
hệ thống cửa hàng

HỆ THỐNG HƠN 600 CỬA HÀNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

Hệ thống cửa hàng Vinamilk